Študuj pre život, študuj na FHI

Chceš sa pridať k našim významným absolventom? Poď študovať na FHI. Ak sa chceš niečo spýtať, neváhaj 

Pár dôvodov prečo k nám ísť študovať

1

Komunita
FHI

Vďaka priateľskej atmosfére držíme spolu.

2

Profesionálni pedagógovia

Fakulta disponuje veľkým počtom odborníkov.

3

Atraktívnosť štúdia

Vyber si z viacerých zaujímavých odborov.

4

Zamestnanosť absolventov

Naši absolventi sú jedni z najžiadanejších.

5

Platové ohodnotenie

Kvalitné vedomosti sú primerane ohodnotené.

6

Dlhoročné skúsenosti

Fakulta budúci rok oslávi 50 rokov od vzniku.

Študijné odbory na 1. stupni

Na prvom stupni štúdia je možné si vybrať z troch študijných odborov.

Učtovníctvo

Získanie poznatkov z finančného a nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva adekvátnych pre získanie zamestnania v súkromnom či verejnom sektore.

Manažérske rozhodovanie

Osvojenie si princípov a metód tímovej práce, schopnosť riešiť ekonomické problémy vznikajúce na oddeleniach výrobného podniku zabezpečia uplatnenie v obchodných či finančných inštitúciách. 

Hospodárska informatika

Uplatnenie vo všetkých priemyselných odvetviach vďaka skúsenostiam z práce s výpočtovou technikou najmä pri prevádzkovaní informačných systémov a vďaka komplexným vedomostiam z ekonomickej teórie.

Je z čoho vyberať aj na 2. stupni

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia je výber odborov na druhom stupni o niečo širší.

Učtovníctvo a
auditórstvo

Využívanie účtovných informácií vo finančnom riadení v podmienkach trhovej ekonomiky.

Informačný
manažment

Spojenie poznatkov z kvantitatívnej analýzy a softvérových zručností na tvorenie softvérových systémov.

Medzinárodný finančný
manažment

Komplexná príprava v oblasti finančného vzťahu podniku k finančným trhom a k zahraničiu.

Učtovníctvo a finančný
manažment

Navrhnutie informačného systému vo vznikajúcej účtovnej jednotke a vymedziť postavenie účtovníctva.

Operačný výskum a
ekonometria

Využitie ekonometrie pri riešení ekonomických problémov od analýzy až po plnenie úloh.

Štatistické metódy
v ekonómií

Uplatnenie škály štatistických analytických postupov a techník a ich aplikácie v rôznych oblastiach.

Aktuárstvo

Využívanie matematicko-štatistických metód v životnom aj neživotnom poisteni.

Dôležité dokumenty a linky

NázovTypZdroj
Všeobecné informácie o príjimacom konaníUniverzitaLink
Návod na vyplnenie e-prihláškyUniverzitaLink
Vzor testových otázok na príjmačkáchUniverzitaTest
Študenti so špecifickými potrebamiUniverzitaLink
Podmienky prijatia na FHI (1. stupeň)FakultaDokument
Podmienky prijatia (2. stupeň)FakultaDokument
Vzor vypísanej tlačene prihláškyUniverziaDokument
Poplatky pri podaní prihláškyFakultaDokument
Počty príjimaných študentovFakultaDokument
Showing 9 entries (filtered from 9 total entries)

Buď aj ty FHI

SPOILERS ALERT! Video pozerať až po prezentácií, obsahuje obsah prednášky, teda jej zábavnu časť

Priestor na otázky

Máš otázku na ktorú by si chcel/a odpoveď? Vyplň jednoduchý dotazník cez Google Drive a odpoveď ti príde na tvoj mail

Podanie prihlášky

Podanie prihlášok je do 31. marca 2018. Všetko dôležité nájdeš:  [FHI STRÁNKA]

ZDIEĽAJ NÁS!

Kontakt na nás

Kontaktujte nás, nebojte sa. Okrem iného sa dá kontaktovať aj študentský parlament FHI - askme@spfhi.sk